Czerwiec 11, 2013 | No Comments »Posted in Austria
Wiedeń

Wiedeń

Wiedeń (niem. Wien, dialekt Wean) – stolica i największe miasto Austrii. Znajduje się w północno-wschodniej części kraju, nad Dunajem. Jest miastem statutarnym, tworząc jednocześnie odrębny kraj związkowy.

Wiedeń jest ośrodkiem administracyjnym, przemysłowym, handlowo-usługowym, akademickim, turystycznym i kulturalnym o znaczeniu międzynarodowym. Jest siedzibą austriackich urzędów centralnych (w tym parlamentu, prezydenta i rządu), związków wyznaniowych działających na terenie Austrii, a także licznych przedsiębiorstw, stowarzyszeń, organizacji i uczelni wyższych. Vienna International Centre jest jednym z czterech kompleksów, w których ulokowane są instytucje Organizacji Narodów Zjednoczonych. Swoje siedziby w Wiedniu mają również OBWE oraz OPEC. W skali kraju miasto stanowi najważniejszy węzeł drogowy i kolejowy oraz lotniczy.

Został założony ok. 500 r. p.n.e. jako osada celtycka. W 15 r. p.n.e. stał się rzymskim posterunkiem granicznym. Prawa miejskie uzyskał w 1221, stając się jednym z największych i najważniejszych miast Rzeszy Niemieckiej, a po jej upadku – stolicą Cesarstwa Austrii, a następnie Austro-Węgier. W 1918 stał się stolicą Republiki Austrii.

Dane pobrane z Wikipedii, czytaj więcej o mieście Wiedeń

Jaka panuje teraz pogoda w Wiedniu

Click for Vienna Schwechat, Austria Forecast

Austria/Wiedeń, czyli gdzie udać się w razie problemów?

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Austrii

ambasador: Jerzy Margański

Austria, Wiedeń, Hietzinger Hauptstrasse 42 c, 1130

Tel.: +43 1 87015100 Tel. dyżurny: +43 69918070220 Faks: +43 1 87015222

wieden.amb.sekretariat@msz.gov.pl

www.wien.polemb.net

Wydział Konsularny Ambasady RP w Wiedniu. Auhofstrasse 19 B, 1130 Wien Tel: +43 870 15 128 Fax: +43 870 15 136 e-mail: wieden.amb.wk@msz.gov.pl

Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Organizacjach Międzynarodowych w Wiedniu

ambasador – st. przedst. (ONZ): Przemysław Grudziński

Austria, Wiedeń, Hietzinger Hauptstrasse 42 C, 1130 Wien

Tel.: +43 1 870 15 816 Tel. dyżurny: +43 1 870 15 220 Faks: +43 1 870 15 331

wieden.onz.obwe.sekretariat@msz.gov.pl

www.wiedenun.polemb.net

Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Wiedniu

ambasador – st. przedstawiciel (OBWE): Przemysław Grudziński

Austria, Wiedeń, Hietzinger Hauptstrasse 42 C, 1130

Tel.: +43 1 870 15 804 Tel. dyżurny: +43 699 180 70 220 Faks: +43 1 870 15 331

wieden.onz.obwe.sekretariat@msz.gov.pl

www.wieden.osce.polemb.net

Instytut Polski w Wiedniu

I radca – Dyrektor IP: Justyna Golińska

Austria, Wiedeń, Am Gestade 7, 1010

Tel.: +43 1 533 89 61 Faks: +43 1 532 45 91

sekretariat.wien@instytutpolski.org

www.polnisches-institut.at

[Źródło]

Leave a Reply