Czerwiec 11, 2013 | No Comments »Posted in Białoruś
Mińsk

Mińsk

Mińsk, dawniej Mińsk Litewski, obecnie także Mińsk Białoruski (biał. Мінск (hist. Менск); ros. Минск; jid. מינסק, Minsk) – stolica Białorusi, nad Świsłoczą; miasto wydzielone i obwodowe; największy ośrodek gospodarczy, kulturalny i naukowy kraju. Sekretariat założonej w 1991 Wspólnoty Niepodległych Państw.

Obecnie większość badaczy toponimii uważa, że nazwa miasta pochodzi od niewielkiej rzeki o nazwie Mieńka (Mień, Mienia), nad którą został założony Mińsk. Białoruski historyk Mikoła Kuźniacou postawił tezę, że nazwa rzeczki pochodzi od słowa mień oznaczającego rybę – miętusa, lub inne gładkie, śluziste ryby.

Niektórzy autorzy skłonni są przypuszczać, że nazwę dał miastu handel, wymiana, miena. Hipoteza ta nie jest jednak przekonująca, ponieważ handel nie mogł tam rozwinąć się tak szybko i na taką skalę, by stać się podstawą do nazwania twierdzy zbudowanej w 1063, a której nazwa tak szeroko się rozpowszechniła, że kronikarz wspomina ją już w 1067 roku. Ponadto, badacze twierdzą, że odczasownikowe rzeczowniki od słowa mieniać zwykle nie są w toponimii znane.

Istnieje także podanie ludowe, według którego założycielem miasta był czarownik-siłacz Mianiesk, który zbudował w miejscu dzisiejszego Mińska swój młyn, w którym mełł mąkę z kamienia.

Dane pobrane z Wikipedii, czytaj więcej o mieście Mińsk

Jaka panuje teraz pogoda w Mińsku

Click for Minsk, Belarus Forecast

Białoruś/Mińsk, czyli gdzie udać się w razie problemów?

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi

ambasador: Leszek Szerepka

Białoruś, Mińsk, Rumiancewa 6, 220034

Tel.: +375 17 2882114 Tel.: +375 17 2882313 Faks: +375 17 2339750 Faks: +375 17 2944992

minsk.amb.sekretariat@msz.gov.pl

www.minsk.polemb.net

Instytut Polski w Mińsku

radca – minister – dyrektor IP: Piotr Kozakiewicz

Białoruś, Mińsk, Wołodarskiego 6, 220030

Tel.: + 375 17 2006378, + 375 17 2009581

instpol@instpol.by

www.instpol.by

Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku

Białoruś, Mińsk, Kropotkina 91-A, 220002 Mińsk

Tel.: +375 17 284 99 80 do 1 Tel. dyżurny: +375 17 29 670 33 74 Faks: +37517 3342934

[Źródło]

Leave a Reply